PortDeBras Introduction

- základní školení originálního metody PortDeBras, po jehož absolvování získáváte certifikát na 12 měsíců
- seznámíte se s nejzákladnějšími principy konceptu PortDeBras 
 
náplň kurzu: 
- jednoduché sekvence vycházející ze základních postavení chodidel s přirozenými pohyby paží 
 
 
 
- zacvičíte si všechny druhy PDB:
 
  1. PortDeBras Classic
  2. PortDeBras Body Band
  3. PortDeBras Ball
  4. PortDeBras ParTerre
získáte hrubý přehled toho, proč v PDB používáme pomůcky a práci na zemi 
- důraz je kladen na vnímání základních linií těla
- doporučujeme absolvovat tento kurz před PDB Basic - slouží jako příprava na PDB Basic Level 1
 
Termíny, přihlášky, bližší informace: