PortDeBras™ Healthy Body

seminář zaměřený na stavbu lekce PortDeBrasjako funčního tréninku 

 • seminář představuje zcela nový koncept ve výuce metody
 • Lucie Dědičová je jedinou certifikovanou lektorkou v ČR, která tento workshop může vyučovat
 • KOMU JE SEMINÁŘ URČEN - VŠEM
 • lektorům PortDeBras
 • lektorům jiných forem cvičení, kteří si chtějí vyzkoušet PDB
 • návštěvníkům lekcí PDB, kteří se chtějí dovědět více o této metodě 
OBSAH
 • ukázková lekce Healthy Body PortDeBras
 • statické průpravné cviky, ze kterých sekvence vycházejí a jejich rozbor
 • plynulé sekvence cviků, které vycházejí z průpravných cviků
 • rozbor metodiky (učení) sekvencí a jejich specifické uspořádání v lekci
 • cílem semináře je objasnění STAVBY a STRUKTURY lekce PortDeBras™ tak, aby přinášela benefit "zdravé, ohebné páteře" s ohledem na přirozený a zdravý rozvoj pohybu
 • pozornost je věnována technickému provedení od jednotlivých průpravných statických cviků, které se rozvíjejí postupně v komplexní funkční pohyby
 • Healthy Body přístup pomáhá účastníkům kurzu, aby si více uvědomovali vliv jednotlivých sekvencí na různé části těla a tyto zkušenosti následně uplatňovali při vedení svých tréninků.
 • Termíny, přihlášky: KLIKNI ZDE