PortDeBras Healthy Body

Seminář představuje zcela nový koncept ve výuce metody. Lucie Dědičová je jedinou certifikovanou lektorkou v ČR, která tento workshop může vyučovat.

Cílem semináře je objasnění STAVBY a STRUKTURY lekce PortDeBras tak, aby přinášela benefit "zdravé, ohebné páteře" s ohledem na přirozený a zdravý rozvoj pohybu

Pozornost je věnována technickému provedení od jednotlivých průpravných statických cviků, které se rozvíjejí postupně v komplexní funkční pohyby. Healthy Body přístup pomáhá účastníkům kurzu, aby si více uvědomovali vliv jednotlivých sekvencí na různé části těla, a tyto zkušenosti následně uplatňovali při vedení svých tréninků.

Komu je seminář určen - VŠEM

- lektorům PortDeBras

- lektorům jiných forem cvičení, kteří si chtějí vyzkoušet PDB

- návštěvníkům lekcí PDB, kteří se chtějí dovědět více o této metodě 

Obsah

ukázková lekce Healthy Body PortDeBras 

- statické průpravné cviky, ze kterých sekvence vycházejí a jejich rozbor

- plynulé sekvence cviků, které vycházejí z průpravných cviků

- rozbor metodiky (učení) sekvencí a jejich specifické uspořádání v lekci

Termíny, přihlášky a další informace: www.lucie-dedicova.com/pdb/terminy-workshopu-a-skoleni/