18.3. Port de Bras Introduction

školení určené těm, kteří se chtějí stát lektory port de bras nebo již stávajícím lektorům hledající inspiraci pro své hodiny

Absolvent školení získává

- časově omezenou licenci (12 měsíců) vést lekce Port de Bras. (Na jejím základě nelze získat živnostenské oprávnění.)
- možnost stát se členem PortDeBras Club System
- novou inspiraci pro své hodiny
- Možnosti pokračování

Na Port de Bras - Introduction navazuje v červnu kurz Port de Bras - Band. Lucie Dědičová je jedním z prvních lektorů v České republice, kteří jsou oprávněni vést vzdělávací programy Port de Bras s využitím therabandu.

Na podzim 2017 připravujeme Port de Bras - Basic, který dále rozvíjí koncept a nabízí absolventům širší možnosti uplatnění.

Přihlášky a bližší informace academy.mypilates.cz/seminar/port-de-bras-introduction/