PortDeBras™ vzdělávání 

je rozděleno do dvou fází

 

1. 

PŘED-VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE 

s pomůckami

 

2.  

CERTIFIKOVANÉ KURZY 

bez pomůcek