- zdravé a elegantní cvičení 

- koncept cvičení z řady body & mind, tudíž tempo celé lekce je pomalé - do 100 bpm, 

  aby byla zachována kvalita a čistota pohybu 

- podle V.Snezhika (tvůrce PortDeBras) se jedná o rehabilitační, dynamický a funkční strečink 

- na lekci učíme jednoduché a plynulé sekvence pohybů, které spojují v souladu s hudbou 

    - posturální techniky (důraz na správné držení těla v různých postojích či kombinacích cviků) 

    - balanční cvičení

    - strečink 

    - posilovací cvičení

- PDB má svou vlastní jedinečnou filozofii, kdy využívá pohyb jako terapii

- skrze tělo měníme vědomí (povědomí) o sobě sama

- důraz je kladen zejména na:

     - správné držení těla

     - dostupnost pohybů pro všechny

     - plynulost, návaznost a provázanost pohybů

     - napojení těla, mysli a hudby

 

- cílem je cesta a návrat k našemu tělu, jeho vnímání

- cílem není se naučit choreografii - to si kladou za cíl taneční lekce, což se neshoduje s metodou PortDeBras

- původně chtěl Vladimir Snezhik jako profesionální tanečník a choreograf tance zpřístupnit taneční techniky

"obyčejným lidem", proto nacházíme v PortDeBras mnoho odkazů na klasické baletní pozice a kombinace,

ale je to pouze zlomek toho, co PDB obsahuje

- PDB se inspiruje různými technikami od jógy, pilates, přes girotonic, girokynesis až po tanec, ale vždy

je zdůrazněno to, aby se vše cvičilo v přirozeném rozsahu pro naše tělo a v plynulém provedení,

což je další nedílná přirozená vlastnost našeho těla (v běžném životě se všechny naše úkony odehrávají

plynule - chůze, běh, zvedání břemen, házení apod.)

 

Proč se v PortDeBras ® hodně "mává rukama" ? :)

 

- V PortDeBras ® je výrazná práce paží, která  zde slouží k tomu, aby se napětí celého těla rozložilo jak do středu

těla, do nohou, ale také do paží - bez toho cvik není komplexní

- Lidé dnešní doby: ztráta distálního tahu - schopnost se odtlačit, absence tahu v pažích  

- malé dítě se bez opory v pažích nepostaví