PortDeBras Healthy Body Advanced

Seminář představuje zcela nový koncept ve výuce metody. Lucie Dědičová je jedinou certifikovanou lektorkou v ČR, která tento workshop může vyučovat.

Při sestavování lekce je zvýšená pozornost věnována zdravotním účinkům cvičení. Healthy Body přístup pomáhá účastníkům kurzu, aby si více uvědomovali vliv jednotlivých sekvencí na různé části těla, a tyto zkušenosti následně uplatňovali při vedení svých tréninků.

Zkušenosti s PortDeBras nejsou podmínkou účasti.

Obsah

Seminář se zaměřuje na stavbu lekce PortDeBras s ohledem na zdravou páteř a je zaměřen na sekvence podporující přirozené pohyby ve fyziologických rozsazích.

Na praktických ukázkách je vysvětlována technika cviků a sekvencí. Účastníkům jsou představeny průpravné statické cviky, které jsou převedeny do plynulého provedení. Je vysvětleno zacílení dané pohybové sekvence.

Účastníci se naučí vytvářet pohybové bloky se zaměřením na odbourávání vadných pohybových stereotypů a na odstranění bolesti zad.