PORTDEBRAS INTRODUCTION

 

- základní školení originálního metody PortDeBras, po jehož absolvování získáváte certifikát na 12 měsíců
- seznámíte se s nejzákladnějšími principy konceptu PortDeBras 
- náplň kurzu: jednoduché sekvence vycházející ze základních postavení chodidel s přirozenými pohyby paží 
- důraz je kladen na vnímání základních linií těla
- doporučujeme absolvovat tento kurz před PDB Basic - slouží jako příprava na PDB Basic Level 1
- základní školení originálního metody PortDeBras, po jehož absolvování získáváte certifikát na 12 měsíců
- seznámíte se s nejzákladnějšími principy konceptu PortDeBras 
- náplň kurzu: jednoduché sekvence vycházející ze základních postavení chodidel s přirozenými pohyby paží 
- důraz je kladen na vnímání základních linií těla
- doporučujeme absolvovat tento kurz před PDB Basic - slouží jako příprava na PDB Basic Level 1